Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла - садок) №182 Дніпровської міської ради

 
Відкрито про нас

 

 

 

Відкритий доступ до інформації

 

 

 

 

 

 

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти п. 2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

 


 •  

 •  

  Комунальний заклад дошкільної освіти № 182 надає публічну інформацію керуючись

   

  Надання публічної інформації КЗДО № 182 ДМР здійснює у відповідь на інформаційний запит.

   

  Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

   

  Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі.

  При цьому обов’язково необхідно вказати:

  1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

  2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

  3) підпис і дату.

   

  З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:

  форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

  -         Від фізичної особи (зразок);

  -         Від юридичної особи (зразок);

  -         Від об’єднань громадян (зразок);

  -         форма для подання інформаційного запиту у електронному виді (зразок).

   

  Поштова адреса закладу для подання інформаційного запиту:

  49102, м. Дніпро, ж/м Західний ,вул. Волинська, 10, відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати Публічна інформація);

         

         електронна пошта: [email protected]

   

    Для спрощення процедури оформлення письмових запитів  пропонується форма інформаційного запиту (розпорядження міського голови від 06.07.11 № 447-р «Про затвердження Порядку доступу до публічної інформації Дніпропетровської міської ради»).
        Відповідь на запит буде надаватися у письмовій формі, або у формі зазначеній запитувачем не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту або в інший термін відповідно до Закону (ст. 20 Закону).
        Інформація на запит надається безкоштовно. Якщо виконання запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, то запитувач повинен відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк  (ст.21 Закону).

   

  Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації

  Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

  Запитувач має право оскаржити:

  1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

  2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

  3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

  4) надання недостовірної або неповної інформації;

  5) несвоєчасне надання інформації;

  6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати
  інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;

  7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників
  інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

  Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України