Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла - садок) №182 Дніпровської міської ради

 
Фінансова діяльність

 

 

На виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 № 1/9 - 289 "Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків" з метою інформування батьків стосовно ефективності використання благодійних внесків та ретельного бухгалтерського обліку, ми, створили нову рубрику на сторінках свого сайту, в якій систематично будемо розміщувати інформацію щодо залучення та використання благодійної та спонсорської допомоги у нашому дитячому садку.

 

 

Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 182 Дніпровської міської ради

 

 

Н А К А З

 

 

Від 21.09.2021                                                                                                                                                     № 57  

 

  Про дотримання  чинного  законодавства

  щодо отримання, використання та обліку

  благодійних  (добровільних)  внесків  від

  юридичних  та  фізичних  осіб

             

           Відповідно до ст. 53 Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції»,  Бюджетного та Цивільного кодексів України, постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 року №1222 (зі змінами) «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  від 15.04.2011 року №1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків» та від 09.04.2012 року №1/9-272 «Щодо благодійних внесків», листів Міністерства освіти і науки України від 05.09.2013 №1/9-608 «Щодо благодійних внесків» та від 28.11.2013 №1/9-848 «Про організацію діяльності благодійних  фондів у загальноосвітніх навчальних закладах», рішення Дніпровської міської ради від 28.09.2016р. №22/14 «Про посилення контролю за отриманням благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», від 19.06.2019 №65/46 «Про погодження проекту Меморандуму про партнерство, співпрацю, довіру та взаємодопомогу між учасниками освітнього процесу комунального закладу освіти Дніпровської міської ради», наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики  Дніпровської міської ради від 23.08.2019р. №33 «Про дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб» та з метою дотримання дошкільним навчальним закладом вимог законодавства щодо ефективності та прозорості використання благодійних внесків, уникнення безсистемних та безконтрольних зборів коштів з батьків, попередження зловживань службовим становищем керівниками і працівниками закладу,  забезпечення доступності, безоплатності освіти у навчальному закладі,

Н А К А З У Ю:

1. Усім працівникам дошкільного навчального закладу:

1.1.Неухильно виконувати чинне законодавство щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних і фізичних осіб.

1.2.  Не допускати незаконного збирання коштів і використання їх без відповідного бухгалтерського обліку.

1.3. Звітувати перед батьківською та педагогічною громадськістю про використання благодійних та спонсорських коштів.

Щомісяця

1.4. Постійно інформувати громадськість про надходження та використання благодійних внесків шляхом розміщення відповідних матеріалів на сайті дошкільного навчального закладу, у засобах масової інформації та в доступному для ознайомлення місці.

1.5. Провести відповідну роз’яснювальну роботу серед педагогічної та батьківської громадськості щодо заборони примусового стягнення коштів з батьків у вигляді благодійних внесків.

Терміново

1.6. Прийом благодійних внесків від фізичних та юридичних осіб  здійснювати виключно на добровільній основі відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1222 (із змінами) «Про затвердження Порядку  отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» з обов’язковим оформленням відповідної документації та відображенням у бухгалтерському обліку.

  1. Довести до відома громадськості та батьків реквізити благодійного розрахункового рахунку (для зручності, у разі бажання, надання добровільної допомоги навчальному закладу). 
  2. Кошти благодійних внесків спрямовувати   на  потреби  фінансування  відповідних заходів погоджених з батьківським комітетом з суворим бухгалтерським обліком.

                                                                                                                 Постійно

4. Завідувачу господарством Луначевській Ю.А.:

4.1. Своєчасно проводити оприбуткування товарів, робіт і послуг, наданих дошкільному закладу, як благодійна допомога.

5. Вихователю-методисту Говорун Н.К.:

5.1. Забезпечити постійне інформування громадськості про надходження та використання благодійних внесків шляхом розміщення відповідних матеріалів на сайті ЗДО та інформаційних стендах.

5.2. Постійно оновлювати  інформацію на сайті у розділі «Фінансова діяльність» та звіти про використання коштів.

6. За невиконання чи неналежне виконання вимог чинного законодавства та цього наказу розглядати питання щодо притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності у порядку, визначеному трудовим законодавством.

7. Довести до відома вимоги чинного законодавства та цього наказу до батьківської громадськості. 

До 29.09.2021р.

  1. Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою.          

 

             

 

Директор КЗДО № 182                                          І.В.Швець

 

 

 

 

Фінансовий звіт за 2020рік
    ДНЗ  № 182    
           
  Фактичні витрати  по закладу в розрізі кодів економічної  класифіації видатків за 2020рік
           
  КЕКВ Найменування видатків Факт (Загальний фонд)       Факт (Спеціальний фонд)  
  2111 Заробітна плата 2 766 822,89    
  2120 Нарахування на оплату праці 612 662,91    
  2230 Продукти харчування 497 341,15 289888,2  
  2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 475 504,97    
  2271 Оплата  теплопостачання 309 914,69    
  2272 Оплата  водопостачання і водовідведення 32 664,09    
  2273 Оплата  електроенергії 132 926,19    
  2274 Оплата  природного газу      
           
           
           
           
           
           
           
           
  Керівник закладу                                              І.В.Швець