Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла - садок) №182 Дніпровської міської ради

 
Режим функціювання закладу

 

 


Загальні положення

      Засновником дошкільного закладу є Дніпропетровська міська рада.

Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про захист персональних даних", Положенням про дошкільний навчальний заклад, іншими законодавчими та нормативно-правовоми актами, рішеннями Засновника та уповноваженого ним органу, їх наказами, програмно-методичними матеріалами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров"я України, власним Статутом.

      Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.


 

Режим роботи дошкільного закладу

    Режим роботи встановлюється його Засновником.

Щоденний графік роботи  закладу дошкільної освіти №182 з 6-30 до 18-30.

Вихідні - субота, неділя, святкові дні.

Чергові групи: вранці 6.30 – 7.00

                         ввечері 17.30 – 18.30

 

Управління  дошкільним закладом

    Управління дошкільним закладом здійснюється його Засновником, департаментом освіти Дніпровської міської ради .

    Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його директор.

Органом громадського самоуправління дошкільного закладу є загальні збори колективу та батьків або осіб, що їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

     У   період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу. Рада дошкільного закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, сприяє організації оздоровлення дітей в літній період.

 

Медичне обслуговування

     Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється медичним персоналом дошкільного закладу та районною дитячою поліклінікою на безоплатній основі.

     Медичний персонал здійснює профілактичні заходи, в тому числі проведення обов'язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартовуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

 

Фінансово-господарська діяльність

       Джерелами фінансування дошкільного закладу є: кошти місцевого бюджету, дотації органів місцевого самоврядування, добровільні грошові внески і спонсорські пожертвування підприємств, установ, організацій та окремих громадян, юридичних і фізичних осіб, інші надходження не заборонені законодавством України.

      Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.

 

 

Контроль за діяльністю ЗДО

      Дошкільний заклад підпорядкований, підзвітний Засновникові, Департаменту освіти Дніпропетровської міської ради.

      Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

     Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №182 Дніпровської міської ради пройшов державну атестацію у жовтні 2015 року .