ВУЗ ШАГ

Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №182 "Ладушки"" Дніпровської міської ради

 

Звіт завідувача

Комунальний заклад освіти

«Дошкільний навчальний заклад

 (ясла-садок) №182 » Дніпровської міської ради

 

 

 ЗВІТ

 завідувача дошкільного навчального закладу

за 2016-2017 навчальний рік

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Дошкільний навчальний заклад №182  «Ладушки» розпочав функціонування у 1980 році. 

ДНЗ працює за 10.30 годинним режимом роботи, є дві чергові групи з дванадцятигодинним перебуванням дітей.

 

Заклад працює за програмою «Дитина в дошкільні роки» К.Л.  Крутій

 

Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

 

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

-         музична, спортивна;

-         методичний кабінет та медичний блок;

-         прогулянкові майданчики для кожної вікової групи,

-          спортивний  майданчик

 

В минулому  2016– 2017 н.р. організація  навчально – виховного процесу  здійснювалась згідно з нормативно – правовими документами:

 

Нормативно-правові документи:

-         Конституція України

-         Закон України «Про освіту»

-         Закон України «Про дошкільну освіту»

-         Конвенцією «Про права дитини», «Про охорону дитинства», «Про пожежну безпеку», «Про мови», «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарно-епідеміологічних норм» Постанова КМУ від 29.08.03 № 1386

-         Положення про дошкільний навчальний заклад. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. №305.

-          «Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу», Накази Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 р.№257. «Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах» Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.10.2008 р. № 985

-         «Про організацію короткотривалого  перебування дітей у дошкільних навчальних закладах». Інструктивно-методичний  лист від 17.08.2005 р.№ 1/9 – 431. «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів» Інструктивно-методичний  лист від 24.01.2007 р. № 1/9 – 36. «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» Інструктивно-методичний лист від 07.05.2007 р. № 1/9 – 263.«Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» Інструктивно-методичний лист від 04.10.2007 р. № 1/9 – 583. «Про проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів» Інструктивно-методичний лист від 27.11.2007 р. № 1/9 – 711. «Про здійснення соціально – педагогічного патронату» Інструктивно-методичний лист від 17.12.2008 р. № 1/9 – 811.

-         «Про систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної  роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів». Наказ МОІНУ від 21.07.2003 р.

 № 486

-         Статут Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад  (ясла – садок) №182» міської Дніпропетровської ради.

-         Колективна угода між адміністрацією, профспілковим комітетом та трудовим колективом.

-          «Правила внутрішнього розпорядку» прийнятий 10.09.10.

-         Посадові  інструкції по ДНЗ №182.

-         Коментарем до Базового компоненту Дошкільної Освіти в Україні.

К. Ред..жур. Дошкільне виховання 2003 р.

Методично – програмне забезпечення:

1.Базовий компонент дошкільної освіти "Нова редакція"

2.     «Дитина в дошкільні роки» - З, тов. ЛИПС. 2011

 

 СКЛАД ВИХОВАНЦІВ

 

За проектною потужністю дошкільний заклад розраховано на 220  місць для дітей від 2 до 6(7)років. 

На сьогоднішній день в ДНЗ працює 8 груп.

З них:

-         група раннього віку(ІІ)-(ІІІ р.ж.)-2

-         група молодшого віку(IVр.ж.)-2

-         група середня(Vр.ж.)-2

-         група старша(VІ р.ж.)-2

 

Склад дітей, за списком, на 01.09.17р  165 , в тому числі:

-         раннього віку –  33  

-         дошкільного віку – 135

-         випущено до школи – 43 дитини

        За звітний період  прийнято – 47 дітей.

                                вибуло –   8 дітей.

Контингент батьків соціально благополучний, переважають діти з сімей робочих (61%), підприємці – 6%, службовці – 19%, не працюють -14%.

Склад сімей вихованців: повна – 65%, неповна – 29%, багатодітні – 6%, малозабезпечені- 26%.

 

 КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Аудит відповідності, а саме аналіз рівня кваліфікації, освіти, стажу віку педагогів довів, що за параметрами, які було запропоновано, колектив знаходиться на задовільному рівні.

 

Навчально-виховний процес в дошкільному закладі забезпечують 39 працівників: - 22 молодшого обслуговуючого персоналу, 1 медична сестра, 18 педагогів, у тому числі:   практичний психолог,керівник гуртка англійської мови інсрукор з фізкультури , 2 музичних керівника,  12 вихователів. З них 4 мають вищу освіту,  8 – базову освіту. Склад педагогічних працівників по кваліфікаційним категоріям такий:

-          Вища категорія - 1 педагог;

-          І кваліфікаційна категорія – 1 педагог;

-          II кваліфікаційна каегорія - 2 педагога

 

 

 Підвищення фахової  майстерності то в 2016-2017 н/році курсову перепідготовку згідно графіку пройшли – 3 вихователя

та практичний психолог. 

Педагоги приймали участь в районних  формах методичної роботи : відвідували методичні об’єднання для вихователів, муз керівників та завідувачів; упроваджують, або вивчають передовий педагогічний досвід.

 

 

Самоосвіта здійснювалась через індивідуальну роботу над планами самоосвіти і співбесідами за ними, звіти на педгодинах,  педрадах, участі в семінарах, що приводить до підвищення якості пед..процесу.

 

Наукове педагогічне зростання педагогічної майстерності вихователів забезпечили такі форми методичної роботи:

·        система навчання елементам самоаналізу, самоконтролю, самокорекції.

·        Розроблено  пам’ятку  «Орієнтовна схема самоаналізу педагогом заняття та режимних моментів». «Самоаналіз підсумкового заняття». «Узагальнена характеристика дитини за результатами обстеження рівня засвоєння   програмового  матеріалу».

·        консультація методиста і психолога за тематикою

 

Анкетування щодо виявлення результатів діяльності педагогів з оновлення змісту освітнього процесу показало такий рівень потенціальних можливостей: 80%  педагогів працюють над зміною змісту освіти і його  дидактичним забезпеченням, 2% мають первинну  обізнаність щодо новітніх технологій, 71% прагнуть удосконалити рівень своїх умінь і теоретичних знань,  70% вихователів приділяють достатню увагу індивідуальній роботі з дітьми і мотивації досягнень вихованців. Потрібно і надалі працювати над якістю освіти, удосконаленням рівня фахової майстерності.

 

Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів, робота колективу ДНЗ відзначається стабільністю та позитивною результативністю.

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ У 2016-2017н.р.

 

пріоритетними напрямками  

1.     Забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей раннього віку (від 1 до 3 років), їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище;

2.     Патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку;

3.     Трудове виховання в процесі організованої й самостійної предметно-практичної дітей;

4.     Забезпечення наступності в реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання між шкільною і початковою ланками освіти.

    

Пріоритетним напрямком роботи залишається турбота про фізичний розвиток дітей, зміцнення та укріплення психологічного здоров’я, інтелектуальний розвиток  дитини, правове виховання старших дошкільників, наступності дитячого садка і школи.

 

Впродовж 2014-2015 р. педагогічний колектив працював над проблемою  «Патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку». Аналіз і узагальнення результатів роботи творчої групи з обласної проблеми,  проводилось на педгодинах, на заключній педраді, на підсумковій науково-практичній конференції. Робота вважається задовільною згідно розробленої моделі  з обласної проблеми «Креативна освіта для розвитку  інноваційної особистості».

 

ПРОФІЛАКТИЧНО – ОЗДОРОВЧі  ЗАХОДИ

 

Пріоритетним у минулому році були і залишаються здоров'я-зберігаючи аспекти. Створена достатня матеріальна база в спортзалі. Створена система оздоровчих та фізкультурних заходів, де  першочерговими вважались завдання щодо формування у дітей мотивації здоров'я, навичок здорового способу життя.

Облік проведених профілактично – оздоровчих заходів показав, що діти, які пройшли оздоровлення в ДНЗ, хворіли менше на простудні захворювання.

Аналіз захворюваності за 2015 -2016 н.р. дає підстави стверджувати, що проти рецидивний курс оздоровлення (масаж, фітотерапія, інгаляція, часникотерапія, горіхотерапія, санація носової порожнини тощо)  має позитивний результат і потребує продовження в наступному навчальному році.

 

Аналіз стану здоров’я дітей, які  виховуються у 2015-2016н.р.

Таблиця1

Група здоров’я

  2014

2015

2016

І – основна

136

75,5%

137

77%

135

75%

ІІ – підготовча

36

20%

33

18,5%

35

19%

ІІІ - корекційна

8

4,5%

8

4,5%

8

4,5%

 

Аналіз диспансерного обліку у динаміці за 2016-2017рр.

 Таблиця 3

Діагноз

2012-2013

2014-2015

2016-2017

ЧДХ

10

9

14

Захворювання ЦНС

5

5

4

Ендокринні захворювання

-

-

-

Хірургічні захворювання

23

23

25

Очні захворювання

3

6

5

ЛОР патологія

22

23

20

Порушення осанки

1

2

3

Туб .інфіковані

3

3

1

Інваліди дитинства

2

1

2

ВСЬОГО ДІАГНОЗІВ

69

72

74

ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК

Середній

Вище середнього

Нижче середнього

 

167

3

7

 

168

5

5

 

169

3

8

ВИЗНАНО

Здоровими

хворими

 

111

69

 

103

75

 

106

74

 

Оцінка стану захворюваності дітей

Таблиця 4

захворюваність

Показники по роках

 

2013

2014

2015

У дітоднях на 1 дитину

5,1

3,7

4,4

Простудні захворювання

70(71%)  

76 (100%)  

85 (95%)

Грип

-        

-        

-

Інфекційні захворювання

27(27,5%)

-

3 (2,4%)

Загальна захворюваність

98

76

88

На підставі системного аналізу захворюваності дітей і медичного моніторингу можна зробити висновок:  отримані результати зумовлено своєчасністю заходів, а саме:

1)    Системою профілактично – оздоровчих заходів, спрямовано на: пом’якшення  адаптації дітей до умов ДНЗ; профілактику сезонного росту захворюваності; компенсацію весняної вітамінної недостатності; зміцнення імунної системи часто хворіючи дітей; загартування; профілактику зниження зору;

2)    Постійним обліком та аналізом проведення проти рецидивного курсу оздоровлення

3)    Системою занять з фізичної культури;

4)    Корекцію працездатності дітей на заняттях;

5)    Індивідуалізацією та диференціацією освітнього процесу (врахування результатів і виконання  рекомендацій згідно з моніторингом стану здоров’я дітей);

6)    Постійною співпрацею з сім’єю;

7)    Контролем за дотримання норм і правил гігієни та харчування дошкільників

8)    Контролем за фізичним розвитком дітей;

9)    Розробкою рекомендацій на допомогу вихователям, постійною роботою методичної ради над теоретичною обізнаністю педагогів і практичною їхньою підготовкою.

 

 ЯКІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

 

Аналізуючи якість  освітнього процесу слід зазначити що його покращенню сприяли організаційно педагогічні заходи і впровадження інноваційних технологій, а також покращення розвивального середовища, обладнання центрів в групах. Переобладнання сенсорних зон в групах раннього віку і поповнення їх сучасними сенсорними  посібниками.

 

Слід відмітити роботу груп  № 1 та 2 (старші групи), які поглиблено працювали над наступністю дитячого навчального закладу і школи  разом з батьками  що надало помітних результатів при аналізі готовності до школи випускників.

 

Підвищенню якості освітнього процесу сприяло впровадження здоров’єзберігаючих технологій і здоров’ятворчих  технологій,схем - моделей з  питання «Психологічне здоров’я дитини»

 

Позитивні зміни в освітньому процесі відбувались завдяки педгодинам на яких розглядалися проблеми стратегічного планування якості дошкільної освіти в нашому ДНЗ. Ключеві чинники якості дошкільної освіти, зміст і структура нової редакції Базового компонента, аналізу результатів попереджувального контролю, щодо якості планування освітньої роботи в групах, роботи творчої групи за темою «Масове впровадження новітніх технологій», готовності вихователів, психолога, музичного керівника за  створення умов для виконання освітнього процесу згідно вимог Базового  компоненту (нова редакція), роботи над темою «Розумового виховання у творчий спадщині фахівця з національного виховання педагога» Григорія Ващенко, впровадження  ППД «Основи педагогічної творчості ТРВЗ» (ДНЗ №88 Кривий Ріг).

 

Вагомий внесок в покращення якості освітньої роботи внесла така форма роботи, як «Тижні педагогічної майстерності» - колективний перегляд,

Семінар – практикум «Дошкільникам про основи здоров’я », «Тиждень валеології» з колективним переглядом занять, робота творчої групи з питань «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості», впровадження в програму інтегрованих занять, використання в роботі планування та рекомендації за програмою К. Крутій «Дитина в дошкільні роки».

 

Аналіз результатів моніторингу розвитку дітей та досягнення ними життєвої  компетентності показав відповідність визначеними у програмі показниками. 

 

Дітей, неохоплених дошкільною освітою в мікрорайоні належному ДНЗ в 2016 -2017, немає, адже педагогічний колектив проводив систематичну роз'яснювальну роботу серед батьків дошкільників про значення набуття дітьми дошкільної освіти для розвитку дитини і підготовки її до школи.

 

На протязі року проводилась тісна співпраця зі школою № 91,  а саме: взаємо- відвідування занять, бесіди з циклу «Я піду до школи», читання літератури про школу, круглий стіл з вчителями «Що забезпечить успіх дитині в школі» та «Чи існує специфіка освіти дітей старшого дошкільного віку»

Підбивая підсумки моніторингу стану готовності до шкільного навчанню дітей випускників відмічаємо:

·        За психологічними критеріями з 43 обстежених дітей готові до шкільного навчання 43 випускника: 30 – високий і достатній рівень,

13 – середній.

·        За педагогічними критеріями з 43 обстежених до шкільного навчання готові: 43 випускників, з них 25 випускників високого і достатнього рівня, 13 – середнього.

Діти – випускники: на достатньому рівні (62%) розвинуті психічні процеси, добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів; достатні (51%) і середній (49%) рівень працездатності; достатній (40%) і середній (60%) рівень розумової активності; сформовані навички навчальної діяльності (92%); діти мають достатній і середній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді однолітків; на достатньому рівні розвинуті дії мислення: серіація, класифікація, абстрагування; 26% дітей – випускників мають порушення у вимові звуків, що знизило результати засвоєння розділів програми з навчання мови; у дітей – випускників сформована мотивація на шкільні види діяльності – 86%, внутрішня позиція учня – група № 1- 85%, група № 2 – 90%; ефективність системи підготовки дітей до школи 65% (високий та достатній рівень).

 

На протязі року в ДНЗ працював театральний гурток  «Веселка» (керівник Ковтун О.О.) для дітей середнього  віку. Заняття в якому сприяли розвитку мови і творчості дітей.

В наступному році планується продовження роботи цього гуртка  з дітьми 5 та 6 років.

За бажанням батьків були надані платні послуги через гурток оздоровчої гімнастики «Йога сантрем» в ньому приймали участь діти середнього та старшого віку. Заняття сприяли укріпленню здоров’я дітей як психічного так і фізичного.

 

КАДРОВЕ УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАВІДУВАЧА ДНЗ

 

Безпосереднє керівництво ДНЗ №182 здійснює управління освіти Дніпровської  міської ради. До складу органів самоуправління  дошкільного навчального закладу входять:

·        Рада ДНЗ,

·        Батьківські комітети груп,

·        Профспілковий комітет,

·        Педагогічна рада,

·        Загальні збори батьків та членів трудового колективу,

·        Комісія з ОП та ТБ,

·        Пожежно-технічна комісія.

 

Управлінські рішення та дії завідувача ДНЗ у поточному році були спрямовані головним чином на забезпечення працездатності колективу виконання річних завдань:

1.     Комплектація штатів у відповідності до затвердженого штатного розпису;

2.      Організація заходів по підготовці реалізації  проектів по наданню додаткових освітніх послуг для батьків ДНЗ та населення міста:

·        проведення економічних розрахунків вартості  додаткових освітніх послуг;      

·        контроль за виконанням  програм, результатів моніторингу ефективності додаткових освітніх послуг та вивчення відгуків батьків; 

3.     Складання бюджетного запиту на 2018 рік.

4.     Організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5річного віку та обліку дітей у мікрорайоні.  Розуміючи важливість даної роботи, завідувач безпосередньо керує нею. За наслідками обліку дітей у закладі спланована та реалізується робота з батьками у напрямку підвищення їх педагогічних знань, озброєння методами навчання та виховання дітей у сім’ї.

5.     Колектив  постійно працює над створенням позитивного іміджу нашого дошкільного закладу. Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. Впродовж звітного періоду письмових звернень не надходило. На особистому прийомі у керівника були більше 70 осіб. Головними питаннями, які порушені під час бесід  є працевлаштування та оформлення дитини до ДНЗ. За ініціативи завідувача на особистий прийом були запрошені батьки, які мали заборгованість по оплаті за харчування.

6.     Організація морального та матеріального заохочення працівників, які добросовісно виконують свої обов’язки, працюють творчо є невід’ємною складовою успішного управління. закладом. Впродовж року всі педагоги отримали щорічну грошову винагороду за сумлінну працю.

7.     Організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості  відбувалась через батьківську раду ДНЗ.

 

ОРГАНИЗАЦІЯ РОБОТИ  З СІМ’ЯМИ  ВИХОВАНЦІВ

 

Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків у управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форм співпраці:

·        Батьківські збори,

·        Індивідуальні консультації різних спеціалістів,

·        Виготовлення саморобок разом з дітьми,

·        Спільні виставки, участь у святах «Осінній  ярмарок», «Свято української пісні», «Ой радуйся, земле» , «Великодній кошик».

·        Дні відкритих дверей.

 

  СОЦІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

З метою формування позитивного іміджу дошкільного закладу колектив приймав участь в районному конкурсі на кращій заклад, на кращу ділянку ДНЗ , на кращій інформаційний матеріал на сайті «Краща оцінка»,  в обласному конкурсі  на кращу Профспілку та в районному конкурсі «Кращій благоустрій ділянок ДНЗ»

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ У ДНЗ

 

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою  зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року №298/227. У ДНЗ працює досвідчена , висококваліфікована медична сестра  та кухарі. Про їх роботу говорять результати – за цей навчальний рік за результатами перевірок СЕС  порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено. Хочеться висловити подяку працівникам харчоблоку, медичному персоналу за відповідальне ставлення до виконання свої посадових обов’язків.

 

 Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і  кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з боку СЕС.

 

          У закладі харчуються діти  пільгових категорій:

-      безкоштовно: діти  ЧАЕС – 0;

-      малозабезпечені:  - 7

-         діти батьки яких є учасниками АТО - 4

-      багатодітні сім’ї -(50% від вартості харчування):  -  19;

 

Виконання натуральних норм харчування за 2014 рік по всіх основних продуктах ( м'ясо, масло, риба, овочі,  соки, крупи, цукор) 85-90%.

Кількість дітей, які протягом року отримували дієтичне харчування:

 9 чол.  -  від загальної кількості дітей.

 

СИСТЕМА  РОБОТИ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДИТИНИ

 

 Дошкільний навчальний заклад є державним закладом, у якому  суворо дотримуються вимоги, щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах:

- Конституція України;

- Конвенції ООН про права дитини;

- Законом України «Про охорону дитинства»;

- Сімейний кодекс.

Для ведення цієї роботи у закладі щорічно, на початку року,  наказом по ДНЗ затверджується інспектор з охорони дитинства на громадських засадах.  Це психолог Волкова О.А.  

На нараді при завідувачі , інспектор з охорони дитинства на громадських засадах звітувала про наявність в ДНЗ дітей різних пільгових категорій та про роботу, яка проведена з дітьми даних категорій.

 На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 р. №1/9 –811 «Про здійснення соціально – педагогічного патронату»,    інструктивно – методичних листів від 27.08.2000 р. № 1/9- 352, від 04.10.2007 р., № 1/9 – 583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» адміністрацією ДНЗ розроблені заходи  які включають:

·                надання методичної і консультативної допомоги сім’ї, включення батьків у процес  виховання, навчання та реабілітації дитини;

·                формування соціально – педагогічної компетенції сім’ї у вирішенні її психолого – педагогічних та соціальних проблем;

·                створення банку даних дітей, які підлягають охопленню соціально-педагогічним патронатом. 

 На особливому обліку знаходяться діти-сироти.  У звітному році  у ДНЗ 3 дитина - сироти.

 

СИСТЕМА  РОБОТИ ЗАКЛАДУ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТРАВМАТИЗМУ

 

Належна увага приділяється організації роботи з персоналом та вихованцями з цивільного захисту, по забезпеченню готовності сил і засобів до дій у надзвичайних ситуаціях. Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально – виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації;  формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань  про  правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

 

У ДНЗ створені умови щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу. Згідно річного плану проводяться інструктажі з охорони праці та техніки безпеки з охорони життя і здоров’я  дітей.

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Дошкільний заклад призначено опорним з питань охорони праці. Весь навчально - виховний процес здійснювався, беручи до уваги Інструкцію з охорони життя  і здоров’я дітей дошкільного віку. Контроль за необхідними і безпечними умовами праці – триступеневий, за участю завідувача, відповідальних осіб, комісії з охорон праці, громадського інспектора, Ради дошкільного закладу.

 

Задовільна робота проводилась з дітьми та їх батьками щодо попередження дитячого травматизму. Випадків дитячого травматизму під час навчально – виховного процесу протягом року не виявлено. Результат перевірок виконання вимог з питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядалися на виробничих нарадах, педрадах, зборах.

 

Таким чином, контроль із питань з охорони праці та безпеки діяльності в КЗО  у 2016- 2017 н. р. мав комплексний характер і вчасно реалізовувався адміністрацією. За звітний період випадків травмування дітей не зафіксовано. Серед працівників не було жодного  випадку побутового травматизму. 

 

 РОБОТА ПО ЗМІЦНЕННЮ МАТЕРІЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДНЗ

 

На протязі останніх років ДНЗ № 182  тісно працює з батьками, щодо укріплення матеріальної бази дошкільного закладу. Так завдяки благодійних внесків батьків за минулий рік  було виконано:

1.     Частковий ремонт тепломережі.

2.     Капітальний ремонт туалетної кімнати  групи № 4 (штукатурка, шпалери, пофарбування,заміна вікон)

3.     Косметичний ремонт 6 груп (пофарбування, шпалери).

4.     Перевірено заземлення електроприладів, виконаний замір опору проводки, опору і ізоляції електромережі.

5.     Пофарбовано і відремонтовано споруди на ігрових та спортивних майданчиках.

6.     Промита система до опалювального сезону.

7.     Пофарбовано обладнання на ігрових майданчиках, 8 тіньових навісів (стіни, підлога)

8.     Іграшки у всі групи.

9.     Методична література та наглядний матеріал для занять.

10.   Придбано  килим для ігрової зали та килимові доріжки для спальні.

11.   Посуд для харчоблоку.

            12.   Пральна машинка на прачечну.

            13.   Заміна 1-х вхідних дверей на металеві.

            14.   Заміна дверей запасного виходу на металопластикові у групі № 8.

            15.   Заміна вікон у групах № 1, 4, 2 на металопластикові та музичній залі.

            16.   Придбано стенди для дитячого садка.

            17.   Ремонт даху.

                                       

ПРОБЛЕМИ

1.     Капітальний ремонт пральні та харчоблоку

2.     Заміна вікон.

3.     Капітальний ремонт тепломережі.

 

Я вдячна  батькам, які допомагають нам у проведенні ремонтних робіт у групах, на території ДНЗ, створюють затишок та комфорт для  дітей.

Дитячий садок - це домівка, де прагнуть створити найкращі умови для здорового фізичного і психічного розвитку дитини. Це умілий підхід, застосування різноманітних прийомів і методів роботи. Це тісна співпраця з батьками.

 

Поступове осучаснення предметно-просторового середовища закладу, його розвиток можливий тільки за умов засвоєння нововведень, бачення власної перспективи розвитку, плідної співпраці усіх учасників навчально-виховного процесу.