ВУЗ ШАГ

Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №182 "Ладушки"" Дніпровської міської ради

 

                    ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26.11.2012 N 1220) 
                  Затверджений у сумі: П'ять мільйонів двісті двадцять вісім тисяч шістсот тридцять дев'ять гривень 00 копійок(5228639,00 грн.)
                      (сума словами і цифрами)
                             
                  Начальник управління освіти Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
                  (посада)
                      С.Б. Баляй
                  (підпис)  (ініціали і прізвище)
                    ########        
                  (число, місяць, рік)   М.П  
                             
ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ
на 2018 рік
                             
  40506248     Комунальний заклад освіти"Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 182" Дніпровської міської ради      
      (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)      
  м.Дніпра, ,       
   (найменування міста, району, області)      
Вид бюджету місцевий (міський бюджет м.Дніпра),
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06       Департамент гуманітарної політики Дніпровської  міської ради,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету    
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)  0611010  : Надання дошкільної освіти)
                            (грн.)
Найменування  КЕКВ Січень  Лютий  Березень  Квітень  Травень  Червень  Липень  Серпень  Вересень  Жовтень  Листопад  Грудень  Разом на рік 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Оплата праці  2110 ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## #########
Нарахування на оплату праці 2120 50 210,00 50 210,00 50 210,00 50 210,00 67 024,00 91 478,00 34 719,00 42 464,00 50 210,00 50 210,00 50 210,00 50 210,00 637 365,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220                          
Продукти харчування 2230 93 552,00 62 063,00 62 063,00 62 063,00 62 063,00 62 063,00 62 063,00 30 574,00 62 063,00 62 063,00 62 063,00 62 064,00 744 757,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 ######## ######## ######## 33 811,00 25 877,00 26 598,00 21 579,00 24 088,00 25 715,00 98 993,00 ######## 54 070,00 949 404,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281                          
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282                          
Соціальне забезпечення 2700                          
Інші видатки 5000*                          
УСЬОГО ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## #########
                             
Начальник відділу ЦБ департаменту гуманітарної політики ДМР навчальних закладів Новокодацького району Є.О. Мітіна
              (підпис)  (ініціали і прізвище)
                             
Керівник закладу               І.В. Швець
              (підпис)  (ініціали і прізвище)
Спеціаліст I категорії ЦБ  департаменту гуманітарної політики ДМР навчальних закладів Новокодацького району Ю.В. Лоян
              (підпис)  (ініціали і прізвище)
                             
М.П.**   ########                        
  (число, місяць, рік)                      
* Технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.            
** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.
¹ Виноску виключено